Level II

Course Details
Location JAPAN, Tokyo
Date February 15-20, 2020
Relators Pintucci Marco
Takei Hitoshi 
Ogawa Daisuke
Atsushi Yoshida
Director TOKYO METROPOLITAN UNIVERSITY
Contacts
  • takei@tmu.ac.jp
  • +81-3-3819-7305
  • http://www.tmu.ac.jp
Fascial_Manipulation_description.pdfFascial_Manipulation_description.pdf
Self enrolment (Student)